International Security Office

International Security Office

De laatste jaren richten de Nederlandse politiekorpsen zich steeds meer op hun kerntaken. Dit heeft tot gevolg gehad dat er meer vraag is ontstaan naar particuliere toezichthouders en ordehandhavers. Dit voor het beveiligen van openbare gelegenheden, het tegengaan van overlast en criminaliteit, maar ook voor het bijdragen aan veiligheid bij bijvoorbeeld scholen.

Voor dit alles kunt u bij International Security Office terecht